Privacy Policy

Versie: 25 juli 2022

De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. De wijze van verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens. Graag u aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens 
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Doeleinden en grondslagen voor verwerking
Uitvoering overeenkomst
Wanneer u met ons een overeenkomst aangaat voor het afnemen van bepaalde diensten, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • (gegevens over) energieverbruik

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met u aangaan. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat de overeenkomst met u is geëindigd. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
U verstrekt ons actief uw persoonsgegevens als u het contactformulier op de website invult. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer 

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Offerte aanvragen
Via de website kunt u een offerte aanvragen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • (gegevens over) energieverbruik

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we de offerte naar u hebben toegestuurd en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij uw reactie op de offerte of eventuele vragen uw gegevens en de toegezonden offerte er makkelijk bij pakken. 

Brochure downloaden
Via de website kunt onze brochure downloaden. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we de brochure naar u hebben toegestuurd en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij uw reactie op de brochure of eventuele vragen uw gegevens makkelijk bij pakken. 


 

Afspraak maken
Via de website kunt u een afspraak met ons maken. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer 

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat we de afspraak met u hebben gehad. Wij bewaren deze informatie, zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is of uw eventuele vragen makkelijker kunnen beantwoorden. 

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat u het abonnement heeft opgezegd. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij zullen uw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties het geval zijn:

 • externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt als verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. 

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • intrekken van toestemming;
 • een bepaalde verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van u als betrokkene of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Op onze site maken wij gebruik van de volgende verschillende soorten cookies:

Functionele (noodzakelijke) cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn namelijk nodig om de website te laten werken.
 

Analytische cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies, namelijk Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Daarnaast laten wij Google de IP-adressen anonimiseren.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw interesses, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@kiwatt.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze activiteiten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Contactgegevens
Kiwatt B.V.

Jennerstraat 7
6718 XS Ede
E-mailadres: info@kiwatt.nl
Telefoon: 0318 280 000

KvK-nummer: 78046831